GDPR

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.


I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MANMAT s.r.o.,K Drůbežárně 220, 549 54 Police nad Metují, IČ 03166236 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa:
MANMAT s.r.o.
K Drůbežárně 220
549 54 Police nad Metují

E-mail: horse@manmat.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich právních povinností, pro účely naší obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků), pro účely zasílání obchodních sdělení a to v rámci našeho oprávněného zájmu, nebo po poskytnutí souhlasu a pro účely marketingové (marketingové účely se vztahují na činnosti, pořádané akce, služby a produkty poskytované/prodávané poskytovatelem – tedy naší společností a dále poskytované jinými subjekty, pokud je poskytovatel jejich partnerem).


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje mohou být shromažďovány nebo získávány prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, aplikací či jiných zařízení.

Pro účely vytvoření a správy účtů na internetových stránkách o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mailovou adresu, pohlaví, identifikační číslo, uživatelské jméno a heslo, detaily objednávky, název obchodní firmy. Tyto informace zpracováváme za účelem správy objednávek, odpovědí na Vaše dotazy, zapojení do věrnostního programu, nastavení preferencí a v případě, že budete souhlasit, tak zasílání marketingových sdělení.

Pro účely správy objednávek o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mailovou adresu, informace o využití produktů a služeb, geolokační údaje z webového prohlížeče, platební údaje, nebo historii nákupů. Tyto informace zpracováváme za účelem dokončení objednávky, abychom Vás mohli informovat o stavu nákupního procesu, měření spokojenosti, zpracovali platbu Vaší objednávky, vedli evidenci o stavu objednávky, případné změně objednávky, případné reklamaci objednávky. Platební údaje neshromažďujeme přímo, ale prostřednictvím našich partnerů. Geolokační údaje shromažďujeme, za účelem doporučení lepších služeb a produktů a ke statistickým účelům.

Pro účely zasílání newsletterů a reklamních sdělení o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení. Tyto informace zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Pro účely správného fungování a personalizace internetových stránek můžeme využít soubory Cookies. Díky nim o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: přihlašovací údaje, historie, geolokační údaje, IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení a další statistické údaje. Tyto údaje nám umožňují zlepšení fungování stránek a poskytnou nám statistické údaje o chování návštěvníků na stránkách. Při první návštěvě našich webových stránek upozorňujeme na používání souborů cookies a na skutečnost, že využíváním našich webových stránek dává osoba s využíváním cookies souhlas. Využívání souborů cookies může každá osoba odmítnout, blokovat či vymazat, a to ve svém prohlížeči.

Pro účely zajištění komunikace s klientem a to zejména odpovědi na dotazy o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu. Tyto informace zpracováváme za účelem zpracování Vašeho dotazu.

Aktivním užíváním sociálních sítí ve vztahu k naší společnosti a k produktům, které prodáváme či akcím, které pořádáme, nebo kterých jsme partnerem, souhlasíte se zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely na sociálních sítích.

V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme poskytovat naše služby, protože jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Další marketingové činnosti zahrnují mimo jiné také využívání souborů cookies a s nimi spojenou cílenou reklamu a marketingové průzkumy.


III. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby
 • účetní firma
 • správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou především poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

IV. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018